Strona Oddziałów dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową ze Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach

Jesteś naszym 761 gościem.

W naszej szkole mamy oddziały, w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zajęcia odbywają się w małych grupach,
w salach przystosowanych do ich potrzeb.
Programy nauczania dostosowane są
do możliwości psychofizycznych każdego dziecka.

Uczniowie korzystają z zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych, komputerowych. Odbywają się również zajęcia terapeutyczne: Metodą Tomatis'a, SI, w sali "Doświadczania Świata", dogoterapia, zooterapia.

Wszyscy nauczyciele uczący w naszych oddziałach skończyli studia podyplomowe i kursy specjalistyczne w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i mają doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Każdy oddział ma oprócz wychowawcy i nauczycieli panie opiekunki, które przebywają
z dziećmi przez cały czas ich pobytu w szkole. W trakcie lekcji prowadzą zeszyty uczniom,
którzy sami nie mogą pisać, pomagają im uczestniczyć w zajęciach, a podczas przerw
dbają o ich bezpieczeństwo.

Zapraszamy do obejrzenia naszej strony.
Chcemy pochwalić się, jak się uczymy i jak się bawimy.